Umetna inteligenca

Umetna inteligenca (UI) se nanaša na sposobnost računalniških sistemov, da opravljajo naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco, kot so prepoznavanje govora, zaznavanje slik, razumevanje naravnega jezika, sprejemanje odločitev in reševanje problemov.

Običajno se umetna inteligenca deli na tri kategorije:

  1. Šibka umetna inteligenca (tudi označena kot ozka UI) – gre za računalniške sisteme, ki so specializirani za opravljanje ene naloge ali nekaj sorodnih nalog. Primeri vključujejo prepoznavanje glasu v navigacijskih sistemih ali prepoznavanje obraza v aplikacijah za prepoznavanje obrazov.
  2. Splošna umetna inteligenca (SGI) – gre za računalniški sistem, ki bi lahko opravljal širok spekter nalog, ki jih običajno opravljajo ljudje. Tak sistem bi moral biti sposoben učenja iz izkušenj in prilagajanja novim situacijam, podobno kot ljudje.
  3. Super inteligenca – hipotetični računalniški sistem, ki bi bil sposoben reševanja problemov na ravni, ki presega sposobnosti človeške inteligence. Ta koncept še ni dosegljiv, vendar ga raziskujejo nekateri raziskovalci na področju umetne inteligence.

Umetna inteligenca se vse bolj uporablja v različnih panogah, vključno z medicino, financami, prometom in proizvodnjo, kjer lahko prispeva k učinkovitejšemu in boljšemu delovanju sistemov in procesov.

Za premikanje med prispevki uporabi puščico